Snimljeni edukacijski program “Kako odgojiti sretno i uspješno dijete?”

Na online radionici u obliku video tečaja naučite kako odgojiti dijete bez uporabe grubosti i kažnjavanja kako bi ono odraslo u kvalitetnu i snažnu osobu.

Roditeljstvo je najljepša i najteža uloga u životu čovjeka, a jedino za nju se ne školujemo. Pokušavamo se što bolje pripremiti za tu ulogu, često i puno prije nego i sami postanemo roditelji.Iako na tržištu možemo pronaći mnogo knjiga o odgoju, ne postoji jedinstveni priručnik koji će nam reći kako odgojiti uspješno i sretno dijete. Svako dijete, svaki čovjek je jedinstven i individua za sebe – što vrijedi za jedno, to ne mora nužno vrijediti i za drugo dijete! Međutim, sva djeca imaju iste osnovne fizičke i psihološke potrebe te prolaze kroz slične faze razvoja. Stoga mi u struci znamo kakvi postupci, koje riječi i kakav odnos roditelja prema djetetu je potreban za razvoj zdravog, snažnog, sretnog i uspješnog djeteta. Nažalost većina roditelja je sklono uspoređivanju djeteta s nekim drugim. No, umjesto da uspoređujemo djecu s drugima, potrebno im je dati temelj i sposobnost uspoređivanja sa samim sobom. Tako dijete stvara pozitivnu sliku o sebi, o svojim mogućnostima i potencijalima.

Na probleme i poteškoće u odgoju nailaze svi roditelji. Često nismo dosljedni, ne postavljamo jasne granice ili krivo komuniciramo s djetetom. Iako se roditeljstvo najčešće uči „u hodu“, trebamo biti svjesni važnosti naše uloge kao roditelja u životu djeteta i da ono prvenstveno uči od nas!
Online edukacijom Kako odgojiti sretno i uspješno dijete usvojite konkretne alate za svjesno i povezujuće roditeljstvo, a naučeno možete odmah primijeniti u svakodnevnim situacijama.

Glavne značajke online edukacijskog programa “Kako odgojiti sretno i uspješno dijete“ su: 

NAŠA VIZIJA:

Sretan odrasli i sretno dijete!
Stvori lakoću i više smijeha!

MODULI EDUKACIJSKOG PROGRAMA “Kako odgojiti sretno i uspješno dijete?”

Edukacijski program “Kako odgojiti sretno i uspješno dijete?” sastoji se od tri pojedinačna modula koja obuhvaćaju cjelokupni proces kvalitetnog i zdravog odgoja. Sva tri modula su unaprijed snimljeni webinari. Online program će vas naučiti kako djetetu pomoći da se razvije u uspješnu i autentičnu odraslu osobu s integritetom, poštuje sebe i druge te kako primijeniti kvalitetnu verbalnu i neverbalnu komunikaciju u međuljudskim odnosima.

MODUL 1: „Kako poticati razvoj samopoštovanja i samopouzdanja kod djece“

Prvi modul sadrži predavanje i konkretne vježbe jačanja samopoštovanja i samopouzdanja koje odmah možete primijeniti. Webinar je namijenjen svima onima koji žele djetetu omogućiti da se razvije u sretnu i snažnu osobu.

Naučit ćete:
 
 • razliku između niskog samopoštovanja i niskog samopouzdanja. 
 • zašto većina roditelja i stručnjaka griješi potičući samo jedno od tog dvoje
 • važnost stvaranja pozitivne slike o samom sebi
 • omogućiti si istovremeno nježan osobni razvoj i dobivanje stručnih, a jednostavnih uputa kako poticati samopoštovanje i samopouzdanje kod djece. 

MODUL 2: „Disciplina koju dijete voli jer ne boli“

Drugi modul sadrži predavanje i radionice o tome kako spriječiti i što poduzeti kada dijete ne poštuje vaše granice i pravila te što napraviti kod neprihvatljivog ponašanja.
Radionica omogućava da:
 
 • otkrivate drugačije JA poruke koje su prilagođene djetetu 
 • konkretni primjeri JA poruka u praksi
 • naučite više učinkovitih metoda za razvoj samodiscipline bez drame i grubosti
 • dobijete odgovor što činiti kada dijete ne poštuje vaše upute i pravila ili čini nešto što smatrate neprihvatljivim
 • gradite kvalitetan i blizak odnos s djetetom i ne budete roditelj koji viče i kažnjava
 • imate više lakoće u odnosu s djetetom/djecom, a manje natezanja 
 • saznate koje su to ključne nijanse koje čine razliku 
 • dobijete jasne upute i konkretne odgojne tehnike
 • saznate koje metode koristiti kada dijete ne poštuje pravila ili odbija suradnju
 • naučite koje su ključne nijanse u odgoju koje čine razliku
 • dijete naučite uvažavanju vaših granica i zdravom postavljanju svojih granica, a pri tom graditi njegovo samopoštovanje i zdrav, blizak međusobni odnos.

MODUL 3: „Emocije i umijeće komunikacije u izazovnim situacijama“

Treći modul se bavi tematikom emocija i komunikacija. Nudi vam praktične i široko primjenjive tehnike za drugačije i bolje razumijevanje međuljudskih odnosa. Tehnike radionice primjenjive su sa svim dobnim skupinama, od najmlađe dobi djece, vrtićke, školske i odrasle dobi. Također za primjenu s bračnim partnerima, prijateljima i kolegama.
 
 • Učimo kako poticati ugodne ili tzv. pozitivne emocije te vježbamo konkretne vještine nošenja s emocionalnim i izazovnim situacijama u komunikaciji s djecom i odraslima. 
 • Otkrivamo kako postići da nam izazovne situacije u svakodnevnoj obiteljskoj i poslovnoj komunikaciji budu manje teške i stresne 
 • Uvježbavamo kako spriječiti i/ili riješiti konfliktne situacije te
 • kako živjeti ispunjeniji i zadovoljniji život.

Kako pristupiti snimljenim materijalima te koliko traje edukacija?

Nakon vidljive uplate šaljemo vam podatke za pristup zaštićenoj snimci. Svaka snimka koju kupite dostupna vam je na period od 3 mjeseca. Trajanje jednog modula ili pojedinačne teme je od oko 2,5 do 3 sata. Ukupno edukacija traje približno 8,5 sati. Snimku možete pauzirati, premotavati, gledati u nastavcima te pogledati više puta.

CIJENA POJEDINAČNE SNIMKE

Svaka od snimki ova 3 webinara/radionice može se kupiti i pojedinačno jer ujedno predstavlja cjelinu za sebe:

Snimka Cijena
Pojedinačna snimka Samopoštovanje
47,65 eur (359,00 kn)
Pojedinačna snimka Disciplina
39,15 eur (295,00 kn)
Pojedinačna snimka Emocije i komunikacija
52,96 eur (399,00 kn)

CIJENA CIJELE EDUKACIJE: sve 3 snimke webinara

Za kupnju snimki cijele edukacije (sva 3 modula tj. 3 gornje teme) omogućavamo popust:
 • 119,32 €  (899,00 kn) po osobi iznosi uplata cijele edukacije i uključuje snimke sva 3 webinara, skoro 9 sati materijala. 
 • 139,76 €  (1.053,00 kn) je cijena cijele edukacije bez popusta tj. sve ove 3 snimke u slučaju pojedinačne kupnje.

CIJENE ZA GRUPU ILI USTANOVE Cijena za kupnju cijele edukacije (sve 3 snimke radionice) za kolektivno usavršavanje za ustanovu:

 • za do 35 djelatnika: trenutno iznosi s popustom 1.990,84 eur  (15.000,00 kn) , dok je cijena bez aktualnog popusta 3.318,07 €  (25.000,00 kn)
 • za od 36 djelatnika na dalje cijena edukacije s trenutnim popustom iznosi 3.716,24 €  (28.000,00 kn)

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna

Edukatorica:

Gordana Galetić, mag.soc.paed. i multimodal psihoterapeutkinja, savjetnica je za roditelje i stručnjake i certificirana psihoterapeutkinja iz Imago terapije odnosa.  Pozivana je edukatorica od strane brojnih vrtića i škola te pozivana predavačica na državne stručne skupove organizirane od strane Agencije za odgoj i obrazovanje,  Ministarstva znanosti i obrazovanja te privatnih organizatora.
Predano djeluje na unapređenju odnosa između odraslih i djece, između bračnih partnera te drugih odnosa. Autorica je više, u zemlji i inozemstvu priznatih, programa za djecu i vrtićkog i školskog uzrasta, a već više od 20 godina je edukatorica za roditelje i stručnjake koji rade s djecom.

Pristup i način rada dijelom možete upoznati kroz besplatne edukacije i objave na:

Gordana Galetić

Što drugi polaznici kažu o ovom predavanju i radionici