Rad s djecom i mladima

Rad s djecom i mladima važno je i potencijalno osjetljivo područje rada kojem je bitno pažljivo pristupiti. Provodim socio-pedagoški rad s djecom, a završila sam i edukaciju Terapija igrom: vještine i intervencije u radu s djecom. 

Osnovni cilj tretmana ili terapije, bez obzira na djetetove simptome, je omogućiti djetetu da izrazi i proradi emocije, razvija pozitivnu sliku o sebi što mu omogućava da se kvalitetnije nosi sa problemima i izazovima u vrtiću, školi ili obiteljskom okruženju, te stvarati preduvjete da dijete zadovolji potrebe koje trenutno ne uspjeva zadovoljiti u svakodnevnom životu, a koje su ključne za zdrav psihosocijalni razvoj djeteta.
 
Prije svega, važno je postupno uspostaviti kontakt s djetetom i dozvoliti onoliko vremena koliko je potrebno da se razvije odnos povjerenja.
rad s djecom kroz igru
kreativan rad s djecom

Rad s djecom na kreativan i zabavan način 

 
U radu s djecom volim unositi i različite kreativne načine izražavanja i materijale poput gline, šljokica, igračaka, pijeska kako bi način osobnog razvoja bio što bliži dječjoj prirodi. Na taj način djeca kroz ciljano vođeni proces koji izgleda kao igra, mogu doživjeti važne i velike razvojne poticaje, podršku i promjene.
 
Ovakav način rada omogućava da se dogodi čarolija: pomažemo djetetu na način koji je razvojno prikladno, metodama koje omogućuju da nas dijete može čuti i kada mu je jako teško i posljedično da mu možemo pomoći. Primjerice zanimljiv, izazovan i  mnogoj djeci jako privlačan način za jačanje koncentracije, pažnje i ovladavanje impulzivnošću je rad na lončarskom kolu – glina je odličan materijal za otpuštanje ljutnje, frustracije i stresa, a s druge strane traži puno koncentracije i samoregulacije da bi se izradio željeni predmet.

Suradnja s roditeljima je važan aspekt uspješnog rada s djecom i mladima

 
Da bi dijete napredovalo suradnja s roditeljima je nužna. Paralelno s djetetom, radim i s Vama, roditeljima, što je neophodno za razvoj i napredak djeteta.  Zajedno se bavimo jačanjem Vaših roditeljskih vještina i podrškom na izazovnom putu roditeljstva. Prema potrebi i u dogovoru s Vama surađujem s dječjim vrtićima, školama te drugim institucijama.
Važno:
Na prvi termin
roditelji dolaze bez djeteta kako bismo se upoznali i napravili prvi razgovor prije nego se zajedno odlučimo za rad s djetetom. Na kraju prvog termina i Vi i ja odlučujemo da li je potrebno da dijete polazi tretman kod mene te po potrebi dogovaramo nastavak rada.
 
Cijena rada s djecom i mladima:
  • Trajanje do 45 min: 60,00 € 
  • Trajanje do 30 min: 45,00 €.
  • Napomena:
    prvi dolazak traje 45 min i na njega dolaze roditelji bez djece.