• Barkley, R. A. (2000): Taking charge of ADHD. New York: The Guilford Press
 • Bredekamp, S. (1996): Kako djecu odgajati Zagreb: Educa.
 • Davis, R. D. (2001): Dar disleksije. Zagreb: Alinea.
 • Diamond, M., Hopson, J. (2002): Čarobno drveće uma – kako razvijati inteligenciju, kreativnost i zdrave emocije vašeg djeteta od rođenja do adolescencije? Lekenik: Ostvarenje.
 • Dijete i društvo, časopis za prava djeteta (2001): Djeca s posebnim potrebama
  (tematski broj).
 • Došen, A. i Igrić, Lj. (2002): Unapređivanje skrbi za osobe s mentalnom
  retardacijom. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
 • Dryden, G., dr. Vos, J. (2001):Revolucija u učenju, Kako promijeniti način na koji svijet uči. Zagreb: Educa.
 • Faber, A. i Mazlish, E.(2000): Kako razgovarati s djecom da bi bolje učila kod
  kuće i u školi. Zagreb: Mozaik knjiga.
 • Filipović, I. (1998): Kako biti bolji roditelj 1 i 2. Zagreb: Alinea.
 • Galetić, G.A.  (2009.): Naša  poticajna obitelj. Vodič za novopostale roditelje. Zagreb: Centar za edukaciju i savjetovanje.
 • Gordon, T. (1996): Škola roditeljske djelotvornosti. Zagreb: Poduzetništvo Jakić.
 • Greenspan, S. I. i Wieder, S. (2003): Dijete s posebnim potrebama. Poticanje
  intelektualnog i emocionalnog razvoja. Zagreb: Ostvarenje.
 • Igrić, Lj. (2004):  Moje dijete u školi. Priručnik za roditelje djece s posebnim edukacijskim potrebama”. Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama IDEM.
 • Jull, J. (1996): Vaše kompetentno dijete. Zagreb: Educa.
 • Kiš-Glavaš, L.; Fulgosi-Masnjak, R. (2002): Do prihvaćanja zajedno: Integracija
  djece s posebnim potrebama, Priručnik za učitelje. Zagreb: Hrvatska udruga za
  stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama IDEM.
 • Kiš-Glavaš, L., Teodorović, B. i Levandovski, D. (1997) : Program bazične perceptivno motoričke stimulacije. Zagreb: Fakultet za defektologiju.
 • Kocijan, D. i sur. (2000): Mentalna retardacija. Biologijske osnove, klasifikacija i
  mentalno-zdravstveni problemi. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Longo, I. (2001): Roditeljstvo se može učiti. Zagreb: Alinea.
 • Levandovski, D. i Teodorović, B. (1991) : Kako poticati dijete s mentalnom
  retardacijom. Priručnik za roditelje. Zagreb: Fakultet za defektologiju.
 • Miljković, D., Rijavec, M., Lugomer- Armano, G.(2002): Bolje biti vjetar nego list,  Psihologija dječjeg samopouzdanja. Zagreb: IEP.
 • Mustać, V. i Vicić, M. (1996): Rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoj
  školi. Zagreb: Školska knjiga.
 • Ortner, G. (1998): Bajke koje pomažu djeci. Zagreb: Mozaik knjiga.
 • Phelan, Thomas W. (2005.): Sve o poremećaju pomanjkanja pažnje. Simptomi, dijagnoza i terapija u djece i odraslih. Lekenik: Ostvarenje d.o.o.
 • Posokhova, I. (1999): Razvoj govora i prevencija govornih poremećaja u djece, Priručnik za roditelje. Zagreb: Ostvarenje.
 • Rošić, N. (1998): Moje (ne)obično dijete. Zagreb: Mala biblioteka Hrvatske  radiotelevizije.
 • Sullo, R. A. (1995): Učite ih da budu sretni. Zagreb: Alinea.
 • Stančić, Z., Ivančić, Đ. (1999): Nastavnik-čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci.
 • Škarić, I. (1988): Govorne teškoće i njihovo uklanjanje. Zagreb: Mladost.
 • Škrinjar, J. (2001): Autizam: osnovne značajke i specifičnosti potrebne podrške, Dijete i društvo, 3, 303-318.
 • Teodorović, B., Levandovski, D., Pintarić-Mlinar, Lj. i Kiš-Glavaš, L. (1997): Stimulacija perceptivnih i motoričkih sposobnosti. Zagreb: Fakultet za defektologiju.
 • Veronek-Germadnik S. (2002): Upoznajmo se. Zagreb: Profil.
 • Zergolern-Čupak, Lj. i sur. (1998.): Downov sindrom-iskustva i spoznaje. Zagreb: Centar za rehabilitaciju.
 • Zovko, G. (1996): Odgoj izuzetne djece.Zagreb: Hrvatska akademija odgojnih
  Znanosti
 • www. centar.erf.unizg.hr/jedinice-centra
 • www.centarsreca.hr

Povezani tekstovi